Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte 18.1.2017

Til stades: Linda, Maja, Sjur, Tomi

Børre og Duommá er sjuke.

Saker:

Sidan sist

Linda

Linda har funne fleire argumentstrukturfeil særleg knytta til objekt og passivisering:

Linda ynskjer seg eit nytt korpus analysert med grammatikkontrollen, slik at Duommá kan gjera ei evaluering av grammatikkontrollen.

Gjere:

Maja

TODO for Maja:

Sjur

Tomi

Tråante

Utsett til seinare på dagen - Maja måtte gå.

Neste Divvun-samling

Punktet utsett til neste møte sidan så mange er borte.