Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte 15.2.2017

Til stades: alle

Saker:

Rapportar

Børre

Duommá

Linda

Maja

Sjur

Tomi

end-to-end tests = imiterer ein vanleg brukar, søkjer i databasen, sjekkar at det er svar.

Tråante

Det var svært bra, eit flott og fint arrangement. Gjekk over all forventning for det generelle arrangementet. Gjekk ikkje like bra for oss, vi burde ha informert betre og meir om arrangementet vårt. Har kanskje rekrutert ein ny og aktiv brukar:)

Førebuing for møte med Giellagáldu

Neste Divvun-samling

Veke 10, dvs 6.-10. mars.