Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte 1.3.2017

Til stades: alle bortsett frå Maja (ferie)

Saker:

Sidan sist

Børre

Oppgradering og flytting: Vi vil ha eit alias til satni.uit.no: termwiki.uit.no - eller satni.org/termwiki? Begge?

Duommá

Linda

Døme:

Der/h Der/alla = Der/halla:

“basadit” (jf over) krever evt. forandringer i lexc, f.eks. verb med Der/d (e.g. bassat) som nå får TV burde i noen tilfeller få TVV IV.

akkurat nå: “bassat” VV TV Der/d V Inf
burde være: “bassat” VV TVV Der/d V IV Inf
i likehet med: “basadit” V IV Inf (leksikalisert)

derimot får: “čuohpadit” V TV Inf
og den dynamiske versjonen er rett:
“čuohppat” VV TV Der/d V Inf

også: gáskkáhallat burde være IV
akkurat nå: “gáskit” VV TV Der/h VV Der/alla V Inf
burde være: “gáskit” VV TVV Der/h VV Der/alla V IV Inf
i likehet med: “gáskkáhallat” V IV Inf

Sjur

Tomi

sudo vim /etc/passwd
sudo vim /etc/group

Make exist id the same on both systems:

chown -R exist:exist /home/exist

MacDivvun

Nytt namn på MacVoikko, pga:

Neste veke

Ymse

Børre skal til Levi for å læra opp Giellagáldu-folk i å bruka termwikien. Sjur skriv svar til Marko om andre ting vi bør samlast for å diskutera. Poeng: det er ikkje berre Børre som bør møta dei, og det er ikkje berre termwikiopplæring som trengst.