Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte 29.3.2017:

Til stades: alle

Saker:

Sidan sist

Børre

GJERA:

Duommá

Linda

Døme:

Maja

Generelt: semtaggar med fleire verdiar har alle verdiar etter alfabetisk kvarandre med golvstrek mellom: Sem/Hum_Plc

Døme:

Avgjerd: => vent med semantisk tagging, berre samansetjingstagging no

Hattfjelldalen:

Sjur

Tomi

Årsrapport til KMD

Linda:

Tomi, Maja, Duommá, Børre:

Neste Divvun-samling

24.-28.4.

Skitur? Topptur? Annan aktivitet?