Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte 5.4.2017

Til stades: alle

Saker:

Sidan sist

Børre

Duommá

Linda

  ovtta           dáidagiin
Num Sg Gen / Num Sg Loc   N Pl Loc / N Sg Com

Kan rettes til:
1) -             N Sg Loc -> ovtta dáidagis
2) Num Sg Com        N Sg Com -> ovttain dáidagiin

Semantiske taggar:

Å gjera:

Maja:

Tilbakekmeldingar frå sma-brukarar:

Sjur

Sjå på den svenske sma-appen frå språksenteret i Tärnaby, av Oscar Östergren. Sjå: gielejarnge@sametinget.se. Har brukt materialet vårt.

Tomi

Å gjera:

Påska