Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte 26.4.2017

Til stades: Børre, Duommá, Linda, Sjur, Tomi

Sjuk: Maja

Saker:

Sidan sist

Børre

Duommá

Linda

Guovdageainnieiddat-spábbačiekčanjovkui ?

Sjur er ikkje nøgd med forslaget frå Kevin (jf Bugzilla), men vil ha heile leksikonet tilgjengeleg for denne typen samansetjing. Sjur kommenterer og endrar lexc slik vi vil ha det.

navn på pipeline? Giella-eitt-eller-anna.

Vi diskuterte, og Linda svarar på e-post frå i marsj med forslaget som vi kom fram til (“nordsamisk/dávvisámi/North Sámi Giella”).

Sjur

Tomi

Årsplan

To store utlysingar: gramkontroll og ordboksapp.

Når det gjelder apper og slikt, ha dette i mente: [https://www.joelonsoftware.com/2000/04/06/things-you-should-never-do-part-i/] “They decided to rewrite the code from scratch.”

Skitur eller anna?

Tur med fjellheisen.

Neste møte

Onsdag neste veke kl 10.30.

Ymse