Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte 10.5.2017

Til stades: Børre, Duomma, Maja, Sjur, Tomi

Sjuk: Linda

Saker:

Sidan sist

Børre

Duommá

Maja

Vi treng eit møte med GG, og dei er òg interesserte. Vi må ha møte til hausten, truleg best med språkvise møte.

Folk er missfornøgde med forslaga frå stavekontrollen, han er mykje dårlegare no enn tidlegre (dvs hfst er dårlegare enn PLX). Vi kan læra av forslagsmekismane til eksisterande stavekontrollar:

Sjur

Tomi

Arbeid framover

Børre

Duomma

Fortsette med testkorpuset og alt som hører dertil:

Maja

Jobbe videre med:

Sjur

Tomi

Ymse

Neste møte

24.5. kl 10.30