Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte 11.8.2017

Til stades: Børre, Linda, Maja, Sjur

Sjuk: Duommá, Tomi

Saker:

Sidan sist

Børre

Stor aktivitet på termwikien, fleire nye folk.

Linda

Har òg jobba mykje med PhD, med grammatikkontrollkapitlet.

Maja

Sjur

Arbeid framover

Børre

Linda

Maja

Sjur

Neste Divvun-samling

Forslag: 4.-8. september, ev veka før

Saker:

Ymse

Neste møte

Onsdag 23.8. kl 10.