Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte 25.9.2017

Til stades: alle

Saker:

Sidan sist

Børre

Duommá

Linda

Maja

  moraale+Use/DNorm:moraal NIEJTE ;
  moraale+Use/NotDNorm:moral NIEJTE ;

Sjur

Tomi

Maja vil gjerne ha termwiki-missing-liste frå Tomi igjen :)

Divvun-samling

Neste veke. Saker:

Arbeid framover

Børre

Duommá

Linda

Maja

Sjur

Tomi

Ymse

Maja borte 10.-11.10.