Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte 3.10.2017

Til stades: Børre, Elena, Linda, Maja, Sjur, Tomi

Sjuk: Duommá

Saker:

Sidan sist

Børre

Elena

Linda

Maja

Sjur

$ echo "Nu go mii diehttit de lea guovddáš eiseváldit , SND čađa , vuoruhan doarjaga fatnasiidda mat leat stuorát go 15 mehtar ." | divvun-checker -a tools/grammarcheckers/se.zcheck -n smegram

CG3 Info: Binary grammar detected.
CG3 Info: Binary grammar detected.
CG3 Info: Binary grammar detected.
CG3 Info: Binary grammar detected.
{"errs":[["diehttit",10,18,"real-diehtit","Čállinmeattáhus",["diehtit"]],["lea",22,25,"syn-number_congruence","kongrueansameattáhus",["leat"]],["stuorát",98,105,"syn-number_congruence","kongrueansameattáhus",["stuoribut","stuorábut"]]],"text":"Nu go mii diehttit de lea guovddáš eiseváldit , SND čađa , vuoruhan doarjaga fatnasiidda mat leat stuorát go 15 mehtar ."}

Grammatikkontrollen inneheld alle modulane bortsett frå stavekontrollen:

<pipespec language="se"
     developer="Divvun"
     version="0.42"
     contact="Divvun divvun@uit.no">
 <pipeline name="smegram"
      language="se_NO"
      type="Grammar error">
  <tokenize><arg n="tokeniser-gramcheck-gt-desc.pmhfst"/></tokenize>
  <cg><arg n="valency.bin"/></cg>
  <cg><arg n="mwe-dis.bin"/></cg>
  <mwesplit/>
  <cg><arg n="disambiguator.bin"/></cg>
  <cg><arg n="grammarchecker.bin"/></cg>
  <suggest>
   <arg n="generator-gt-norm.hfstol"/>
   <arg n="errors.xml"/>
  </suggest>
 </pipeline>
</pipespec>

Tomi

Maja minte på missinglista frå termwikien (sma-termar som manglar i analysatoren)

NetSam

Besøk av leiar Inger Anne Gaup frå styret i NetSam:

Ressurser

Moglege ressursar:

Divvun-førebuingar

Kva har elevane bruk for?

Maja og Elena set seg inn i læreplanane, og dei digitale læringsmåla som står der.

GG-møte

Marko føreslår 8.-9.11. (veke 45) - dersom ok, så blir det Divvun-samling den veka.

Arbeid framover

Børre

Elena

Linda

Maja

Sjur

Tomi

Neste møte

Neste Divvun-møte tysdag 17.10. kl 10.30.

Neste Divvun-samling truleg veke 45 pga GG. Sjekk kalenderane dykkar!

Ymse

Maja har permisjon to dagar neste veke. Jobbar frå Kautokeino på måndag.