Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte 17.10.2017

Til stades:

Saker:

sidan sist

Børre

Innspel frå Siri: Prat gjerne med Inger Marie Aikio som ein mogleg korpusinnsamlar/person for å organisera samarbeidet mellom SD og forlaga.

Duommá

Elena

Linda

external/giella-sme failed nightly build
Package: external/giella-sme
  started: Thu Oct 12 10:12:49 UTC 2017
  latest: 0.0.20150917~r158412
  existing: 0.0.20150917~r158139-1
  distv: 1
  launching rebuild
  data only
  stopped: Thu Oct 12 10:16:49 UTC 2017
  FAILED:
    https://apertium.projectjj.com/apt/logs/giella-sme/sid-amd64.log
  blames in revisions 158140:158412 :
    lene
    linda
    sjur
    thomas

Slike e-postar betyr at den automatiske bygginga til Tino fekk ein feil siste natt, og at ein av dei som er nemnde har sjekka inn ting som ikkje fungerer sidan sist kompileringa gjekk bra. Klikk på lenka for å sjå detaljar om kva som gjekk gale.

Maja

Prata med fleire folk i Karasjok, m.a. om MT. Det er mange som ventar på god MT frå nordsamisk :-) Korleis kan vi få gjort noko meir med sme-sma?

Sjur

Tomi

NetSam-samlinga

GG-møtet

8.-9.11 (Innbakt i Divvun-uke)

Giellagáldus personale (på bunnen av siden)

GG-møte neste veke, på torsdag.

Møterommet

Gjekk gjennom planane for møterommet. Merknader:

Arbeidsmiljøundersøkelse (e-post)

Enhet = ISK.

Arbeid framover

Børre

Duommá

Elena

Linda

Maja

Sjur

Tomi

Neste møte

31.10. kl 10.00