Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte 27.10.2017

Til stades: Børre, Duommá, Elena, Linda, Maja, Sjur

Borte: Tomi

Saker:

Sidan sist

Børre

Duommá

Elena

Linda

Maja

Sjur

Rapport frå NetSam (Børre og Elena)

Ein del ba om hjelp etterpå, fekk installert tastatur på datamaskin og mobil.

Samarbeid med Ovttas? Dei er veldig positive, vi skal berre ta kontakt.

Lulesamisk fattig-talesyntese: smj-til-sme-ortografi, og deretter sme-syntese?

44 påmeldte, over 30 til stades. Ein sørsamisk deltakar frå Snåsa, fire lulesamiske.

Oppfylging:

Program for GG-møtet

Utkast til program:

onsdag 8.11.:
09.00 - opning - velkomen, praktiske spørsmål
09.15 - Giellatekno-gruppa presenterer seg sjølv og verktya dei står bak,
    særleg tekstsøkeverktyet Korp (gtweb.uit.no/korp)
10.15 - kaffepause
10.30 - Divvun-gruppa presenterer seg sjølv + verktya dei lagar og pågåande
    prosjekt, særleg stavekontrollane og grammatikkontrollprosjektet
11.30 - Innleiande diskusjonar kring korleis vi kan utvikla det praktiske
    samarbeidet kring terminologiutvikling og normeringsspørsmål

12.15 - lunch

13.15 - gruppediskusjonar kring aktuelle tema for kvart språk
14.30 - kaffepause
14.45 - meir språkspesifikke diskusjonar
15.45 - pause
16.00 - fellesdiskusjon kring samarbeidsformer
17.00 - slutt

Felles middag på kvelden.

torsdag 9.11.:
09.00 - ein gjennomgang av korleis ein arbeider med termredigeringsverktyet
    (termwikien - satni.uit.no/termwiki)
10.30 - pause
10.45 - meir diskusjon kring korleis vi kan utvikla det praktiske samarbeidet
    kring terminologiutvikling og normeringsspørsmål

12.00 - lunch

13.00 - GG har eigne møte, med tolk
15.00 - pause
15.15 - språkspesifikke gruppediskusjonar
16.30 - oppsummering
17.00 - slutt

Linda: bør vera mykje gruppearbeid, mindre tid på fellesmøte.

Ymse

Arbeid framover

Børre

Duommá

Elena

Linda

Maja

Sjur

Neste møte

I Tromsø.