Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte 7.11.2017

Til stades: alle

Saker:

Sidan sist

Maja

Børre

Duommá

Elena

Linda

Sjur

Tomi

Førebuingar for GG-møtet denne veka

Nasjonal standard for samisk programvare på offentlege datamaskiner

Sjur tek det opp med KMD

Ymse

Arbeid framover

Duommá