Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte 23.11.2017

Til stades: Børre, Duommá, Elena, Linda, Sjur

Sjuke: Maja, Tomi

Saker:

Sidan sist

Børre

Sjur: vi bør definera REST-grensesnitta for ordbokssøk før vi skriv om fram- og baksida av ordboksnettappane.

Duommá

Sjur: bør vi leggja til taggar for å fanga opp feil samansetjingar ved dynamiske samansetjingar? Duommá har berre jobba med leksikaliserte samansetjingar så langt.

ADD:wrong-case-stivrra (&msyn-wrong-case-stivrra) TARGET (“.stivra.“r Err/Orth-Cmp-nom-gen) ;

  1. Duommás fantastic rule

Vi treng en ny tag forskjellig fra Err/Orth-nom-gen: Err/Orth-Cmp-nom-gen

Sjur: bør vi sjå over korleis vi lagar taggar, slik at dei er heilt eintydige og samtidig intuitive? (kva er rett og kva er feil?)

Elena

Linda

Sjur

Ymse

Låneordsgenerator?

Frå Inga: reglane er definerte - kan ikkje Divvun laga ei nettside (app?) der ein kan skriva inn eit norsk/svensk/engelsk/etc ord, og få forslag til samisk skrivemåte og bøying, ut frå vedtekne reglar?

Arbeid framover

Børre

Duommá

Elena

Linda

Sjur

Neste møte

I Tromsø.