Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte 7.12.2017

Til stades: Børre, Duommá, Elena, Linda, Maja, Sjur

Borte: Tomi

Saksliste:

Rom

Tre personar er for mykje på det rommet vi har (og heilt sikkert maks), Duommá må ofte gå til Linda sitt kontor. Vi bør ta ut det fjerde bordet. Sjur tek saka vidare.

Sidan sist

Maja

Børre

Elena

Linda

Sjur: ta i bruk blankteiknsanalysen for vanleg disambiguering?

Duommá

Sjur

Tastatura er no ferdige - senda ut ei pressemelding? I alle fall ei melding på FB++.

Sjur og Børre oppdaterer brukardokumentasjonen.

Fleksiskjema

Sjekk OneDrive for alle!

Send inn om ein ikkje har gjort det!

Arbeid framover

Børre

Duommá

Linda

Elena

Maja

Sjur

Ymse

Stavekontrolloppdatering neste onsdag.

Neste møte

Om ca 10 dagar, sjekk kalenderen til Linda.