Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte 19.12.2017

Til stades: alle

Saker:

Sidan sist

Børre

Duommá

Linda: vi bør ha to ulike disambigueringar: ei for stavekontrollen, og ei for resten.

Elena

Linda

Enno ting som ikkje fungerer heilt som det skal (t.d. modes).

Vi treng lenke til isntagramkontoen vår frå heimesida vår.

Maja

Treng hjelp med ‘mussere’, prosessera missing-lister.

Det blir truleg eit møte på Helgeland i romjula om sørsamiske stadnamn på Helgeland. Maja dreg dit.

Sjur

Alt klart for å kunngjera på FB.

Linda: ein brukar har bede om kildinsamisk tastatur for Android.

Tomi

Tastaturkunngjering

I dag, på Facebook og G+. Instagram? Sjur sender ut ein tekst til omsetjing.

Arbeid og fråver i jula

Ein dag fri, resten fire timars arbeidsdag.

Arbeid i jula:

Neste Divvun-samling

Det er uralsk språkteknologikonferanse i Helsingfors 8. januar.

(Tromsø filmfestival er 15.1.-21.1.)

Veke fem, 29.1.-2.2. Vi inviterer to ungarske forskarar til Tromsø den veka, dei har sett på bruken av samisk språkteknologi (dvs ei språksosiologisk undersøking med fokus på det vi jobbar med).

Staare veka etter, det kjem minst to frå Divvun dit, gjerne fleire. Børre skriv svar til dei.

Arbeid framover

Børre

Duommá

Elena

Linda

Maja

Missinglist + bugs

Sjur

Tomi

Ymse

Stavekontrolloppdateringa utsett til i forkant av Staare, dvs neste år.