Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte 11.01.2018

Til stades: Børre, Duommá, Elena, Linda, Maja, Sjur

Borte: Tomi

Saker:

Sidan sist

Duommá

Børre

Forslag til ny nettstad med samisk test å hausta frå: dutkansearvi.fi

Elena

Linda

Vi er veldig sårbare for endringar i taggane:

Burde vi binda reglane til ordform: <"vuosttáš">?

Andre reglar bind til Err/Orth, liknande problem der.

Maja

Sjur

Arbeid framover

Duommá

Børre

Maja

Linda

Elena

Sjur

Ymse

Jonne Sikkus [ordboksapp for idingser https://itunes.apple.com/app/id1328298642] og for androider.

Folk lurer på kva forkortingane i satni.org betyr - vi bør laga ei liste eller på annan måte gjera forkortingane meir forståelege.