Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Møte om Staare

Til stades: Børre, Elena, Maja, Sjur

Saker:

Maja og Børre: Har prata med Sylvia Sparrok. Har fått tider for presentasjonar (sjå lenger ned).

Staare/Östersund. MIUN Mittuniversitetet hörsal F234. Program (pdf)

Andre lenker:

Førebuing

Heimesideoppdateringar:

Slepp i samband med Staare

Stavekontrolloppdateringar (Sjur)

Presentasjon der

Andre opplegg i Staare?

Stand heile onsdag og torsdag? Maja spør Sylvia.

Neste møte