Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Staare-planlegging mandag 15.01.2018

Til stede: Børre, Elena og Maja Lisa

Møte om Staare

Staare/Östersund. MIUN Mittuniversitetet hörsal F234 Program (pdf)

Saker

Program

Stand

For kort tid til stand. Vi oppfordrer deltakere til å ta kontakt for hjelp under Digigïele-seminaret.

Forelesning

Selve presentasjonen - tar utg.pkt i Traånte-presentasjonen 2017

Slides

Praktisk

Nettsider