Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

13.02.2018

Tilstades: Thomas, Linda, Elena, Børre, Maja, Sjur

Saker:

Staare

Sidan sist

Børre

Duommá

Linda

Elena

Maja

Sjur

Divvun-samlingar framover

April-samlinga er problematisk den veka pga GG-konferanse i Staare 17.-18.4. Anten må samlinga flyttast til Staare, eller så må vi ha samlinga vår veka etterpå. Samling i Åre, med utflukt til Staare?

Ymse

Vinterferie

Arbeid dei neste vekene

Duommá

Elena

Linda

Maja

Børre

Sjur

Neste møte

Tysdag om 14 dagar, når Sjur er i Tromsø