Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

dDivvun-møte 27.2.2018

Til stades: alle

Saker:

sidan sist

Børre

Sjur: Møte om diskar og nye serverar på torsdag kl 10.

Duomma

Elena

Må skilja mellom -ialasj og -olasj m.fl.

Linda

Maja

Sjur

Tomi

plan for 2018

Sjå separat dokument.

ymse

Sydsamiska språkgruppen undrar om ni har möjlighet att komma och hålla et fördrag om erat arbete om språkvärktyg.

Språkseminariet kommer att vara Östersund den 17-18 april 2018. Från Lunch – lunch.

Har ni möjlighet att komma? Vilken tid passar er bäst och hur lång tid behöver ni?

Ja. Plan:

Kven: Maja, Børre, Sjur

Anna arrangement i Staare den veka, vi må tinga hotell raskt.

arbeid framover

Børre

Duomma

Elena

Linda

Maja

Uke 9 (Vinterferie for barna):

Uke 10:

Sjur

Tomi

neste møte

Neste veke, torsdag kl 10.