Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte 12.3.2018

Til stades: Børre, Duommá, Elena, Linda, Maja, Sjur

Borte: Tomi

Saker:

Sidan sist

Børre

Duommá

Linda og Sjur: lag liste over postposisjonar sortert etter korpusfrekvens

Elena

Sjur: alle yaml-testar er no grøne (PASSed) for SMJ (bortsett frå to som gjeld dict-analysatoren, som ikkje er i bruk for SMJ).

Linda

Maja

Arbeid framover:

Burde også jobbe med yaml-tester, lage flere yaml-tester for adj-kasus-böying.

Sjur

neste veke

påska

GG-konf i Östersund

Tromsø-samling i april

Ymse

Arbeid framover

Børre

Duommá

Elena

Linda

Maja

Sjur