Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte 19.4.2018

Til stades: Børre, Duommá, Elena, Linda, Sjur

Saker:

Staare-GG

Fyrst vanleg presentasjon (alle verktya våre), deretter diskusjon om språknormering.

Sidan sist

Børre

Duommá

Elena

Linda

Sjur

Neste veke

Ikkje planlegg for mange møte og for tett - nok med pause i mellom! Hugs: lunsj kl 12!

Ymse

Ingen ting :-)