Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte 15.8.2018

Til stades: Børre, Duommá, Elena, Maja, Sjur

Borte: Linda (ferie)

Saker:

Sidan sist

Børre

Diskusjon om NAV-prosjektet og dict-termwiki-arbeidet.

Møte om dict-termwiki (Børre, Sjur): måndag 20. kl 9:30.

Duommá

Vil vera aktuelt for sma og smj òg.

Elena

Maja

Maja vil gjerne ha meir samarbeid med Ove Lorentz, særleg om namn.

Sjur

Arbeid framover

Børre

Duommá

Elena

Maja

Dict - missinglists (* gå gjennom lenes 1-2p liste for 3p verb) (missinglists fra bibeltekstene) cmp - taggene (ikke enda) (Cállinravvagat to sma)

Sjur

Neste Divvun-samling

Uke 35 eller 36.

Ymse

Kunne vi ha Divvun-samlingar andre stader enn i Tromsø? Helsingfors med møte i lag med Hfst-gjengen? Oslo?

Elena jobbar halv dag kvar dag resten av veka pga reise, gravferd og bryllaup.