Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte 27.09.2018

Til stades: Børre, Elena, Linda, Maja, Sjur

Saker:

Sidan sist

Børre

Elena

Linda

Maja

http://www.giella.org/meetings/7MQPiufifee2wcmEiG6cWs

Sjur

Maja: GG har gjort vedtak om bruken av bindestrek - obligatorisk ved opphoping av konsonantar og vokalar i samansette ord.

Arbeid framover

Børre

Elena

Linda

Maja

Sjur

Neste Divvun-samling

8.-12.10.2018 (veke 41), ev veka etter (42).