Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte 7.2.2019

Tilstades: Sjur, Maja, Linda, Elena, Duommá, Børre

Saker:

Det vanlege (=sidan sist)

Denne gongen i omvendt alfabetisk rekkjefylgje.

Sjur:

Maja:

Linda:

Duommá:

Elena:

Børre:

Sámedikki konferánssa áššit:

Maja:

Linda:

Børre:

Sjur:

Ting vi må fylgja opp:

Samarbeid med TTC - kva vil vi ha gjort framover: