Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte 16.05.2019 Tilstades: Sjur, Maja, Linda, Elena, Duommá, Børre

Saker:

Sidan sist

DUOMMÁ

Børre

Elena

Linda

Maja

Bør vi ha med GG-folka på eit slikt kurs med Ove? Dokumenter uttale av dei sørsamiske fonema skikkeleg.

Sjur

Sommarferieplanar

NB! Instituttet har bede om at vi registrerer feriedagar!

Grammatikkontrollplanar

DUOMMMMMMMÁÁÁÁÁÁ

Linda

Børre

Neste Divvun-samling

Fyrste veka i juni.