Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Møte med Børre 5.8.2019:

Saker:

Chromebook-tastatur

Kva står att før lansering:

Korleis får vi det ut?

Gramsjekk på Chromebook:

Orddeling

Orddeling og møte i Oslo

Gramsjekktesting

Korpus

Avvir (har fått fram til halve 2014):

Børre: