Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte 27.8.2019

Til stades: duommá, buerrie, májjá-læjsa, šuvra, eleene-juvnije

Saker:

Sidan sist

duommá

Buerrie lagar statistikk over dei filene som Duommá har jobba med og dei som står att.

buerrie

eleene-juvnije

Tekniske utfordringar - Sjur ser på dei etter møtet.

májjá-læjsa

Maja har søkt permisjon i eitt år frå oktober i år.

Maja vil sjå på yaml-testane neste veke i lag med Sjur, få dei heilt klare før ho går ut i permisjon.

šuvra

neste Divvun-samling og møte i referansegruppa

Samling neste veke, møte i referansegruppa på onsdag.

Árran: sjekk med Jørgen Kintel.

grammatikkontroll m.m.

Vi pratar om dette neste veke i Tromsø.

ny/oppdatert Divvun-logo

Vi diskuterte. Større avstand mellom D i Divvun og UiT-logosymbolet i versjonen utan UiT, og mindre bokstavar?

hausten - kva skjer

Mobilstavekontrollen:

Hvorfor får ikke “eahki” + “eagi” relevante retteforslag? Disse forslagene popper opp: “Áhku, Ávki, Dáhki”

Vanleg å skriva: Dearvuođat eagis, for dety siste ordet kjem desse forslaga: dagus, rágis, earis. For skrivefeilen eahkis kjem desse: dáhkis, ráhkis, dahkkis, hadde venta eagis.

Vi treng vekt etter posisjon - endringar i start og slutt skal vektast høgt (lite sannsynlege), endringar i midten vektast lågt.

arbeid framover

duommá