Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte 3.9.2019

Til stades: alle

Saker:

Sidan sist

Duommá

*error markup

Børre

Maja

Elena

Linda

Sjur

Tur til Kautokeino

Datamaskin og opplæring til nye tilsett. Børre kan dra.

Endra stillingskodar for alle i Divvun

Sjur tek dette vidare med fagforeiningane.

Rekrutteringsstillingar i sma og smj - langsiktig satsing på to personar til

Sjur tek dette opp med referansegruppa.

Tur til brukarane våre

Konferansar og artiklar

Nye folk