Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte 30.10.2019

Tilstades: Sjur, Siri, Sara, Linda, Elena, Duommá, Børre

Saker:

Børre

Duommá

Elena

Synonymordbok: laga råutkast ved å slå opp x2 i ordbøker til norsk og tilbake.

Linda

Siri

Treng meir informasjon om dei semantiske taggane.

Ser utfordringar med termwiki-arbeidet - kva gjer ein med fraser?

Døme:

Vi treng betre og raskare kommunikasjon med GG! Sjur tek det opp med GG ved neste høve, Sjur tek kontakt med Marko Marjomaa. Byrja med å greppa ut DNorm og NotDNorm.

Sara

Børre: det er lett å laga tematiske samlingar i termwikien.

Sjur

Ymse

Sjur truleg til Tromsø 11.11. og ut veka.

IWCLUL: [https://iwclul.univie.ac.at/] 10-11 January 2020 in Vienna, Austria (uke 2)

IKKJE Divvun-samling veke 4! :)

Børre på autografjakt og held opplæring neste veke.