Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte 13.12.2019

Tilstades: Sjur, Siri, Linda, Elena, Duommá, Børre

Saker:

Sidan sist

Sjur

Siri

Har laga ein collection i Termwikien for saker som skal sendast tilbake til GG.

Linda

Elena

Duommá

Børre

Bugzilla

Nettside der man registerer feil som skal rettes opp

Juleferie

Halve arbeidsdager i romjula, en fridag. Enten jule- eller nyttårsaften fri.

Arbeid framover

Linda

Duommá

Børre

Grammatikkontroll

Giellagas

Tastaturappen