Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte 20.1.2020

Til stades: Børre, Duommá, Elena, Linda, Siri, Sjur, Sara

Saker:

Sidan sist

Børre

Duommá

Problem med kompileringa. Sjur ser på det.

Elena

SMJ-kompileringa tek veldig lang tid! Sjur ser på det.

Linda

Linda får ikkje same analyse som Duommá, fører til dobbeltarbeid. Nettsida med kommandoar for grammatikkontrollen bør oppdaterast. Sjur må sjå på dette!!

IWCLUL

Var spennande, sju av åtte prata om GiellaLT eller brukte metodane eller verktya våre. Vi er ein referanse for alt arbeid med språkteknologi for uralske språk! Ynskjeliste til GiellaLT:

Lemmatiseringa i fst-ane våre jamført med Morphessor: vi gjorde det betre enn M i mange tilfelle, men ikkje alltid, og overraskande nok var vi dårlegare for nordsamisk. Testa for mange språk i infraen vår.

Det blir stadig vekk vist til infraen vår med feil namn!

Sara

Siri

Jf: [http://giellatekno.uit.no/bugzilla/show_bug.cgi?id=2634]

Sjur

Børre: stavekontrollen i mobiltastaturet har vorte dårlegare (Android 10):

hulset -> holbet, hokset, holdet (hukset er venta)
hukset -> gokset, bokset, hoksen (hukset er rett)
leat -> eat, dat, lea (leat er rett)
lrat -> eat, dat, lea (burde rettast til leat)
lagde mellomrom, slettet det, og får forslagene:
lest, lrat (med strek (prikker) under), least (kan se ut som om det er norske og engelske forslag …)

Android-problemet er registrert her.

På iphone er det andre, og like dårlege forslag. Dette må vi sjå nøye på med ein gong!

Neste Divvun-samling

Forslag: veke 6 (3.-7.2.) - passar for Elena, Sara med atterhald om nokon til å sjå etter jenta, Siri. Så det blir den veka.

Tema:

Arbeid framover

Duommá

Ymse

Ritva byrjar 40 % frå 1. februar. Inga er tilbake 1. mars.

Siri: ČállidLágádus: omsetjarseminar 2.-3.3. (veke 10) - skal vi vera med? Kan vera ein god idé, både for å sjå korleis verktya fungerer, korleis folk jobbar, og kva som trengst for at vi skal bli betre. Kombinera med Divvun-veke? Påmeldingsfrist 19. januar! Sjur melder på Siri, Sara, Elena?, Inga?, Børre, og Sjur.

Børre: TermWiki-kurs for Finnmarkskommisjonen/Indre Finnmark tingrett en gang i løpet av uke 7/8? Ja :)