Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte 5.2.2020

Til stades:

Saker:

Sidan sist

Børre

Elena

Diskusjon om ulike aspekt ved omsetjingar, problematiseringar kring kvaliteten på omsetjingane, og det å gje tekstane til korpuset.

Sara: vi bør ha eit tettare og betre samarbeid med Gïelegaaltie.

Framover:

Linda

Ritva

Sara

Siri

Sjur

arbeid framover

Børre

ymse