Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte 4.3.2020

Til stades: Børre, Duommá, Elena, Inga, Linda, Ritva, Sara Marja, Sjur

Sjuk: Siri

Saker:

Sidan sist

Børre

Duommá

Elena

Linda

Ritva

Sara

Sjur

kva gjorde vi i fjor (årsrapport)

møte med referansegruppa

smj-representant: kan Hammarøy kommune bli representert?

Vi treng originalar (norsk og engelsk) for bøkene som Trøndelag fylkeskommune har fått omsett til sørsamisk m.fl. (og no startar lulesamisk). Ta dette opp med SD.

møte med KMD

Chaffey og Olli: Digitalisering og samisk

vårplanar

arbeid framover

Børre og Elena:

Linda:

Inga:

Duommá