Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte 24.3.2020

Til stades: Børre, Duommá, Linda, Inga, Ritva, Sara, Siri, Sjur

Saker:

Korleis går det?

Allment om korleis kvar og ein opplever koronatidene og heimekontor.

Sidan sist

Duommá

Inga

Linda

Artikkel til LREC vart godkjent! :)

Ritva

Børre

Lister med rettingar til GG:

bilettautomáhtta:bilettautomáhtta TODO ; !  https://satni.uit.no/termwiki/index.php?title=Ekologiija_ja_biras:bileahttaautomáhtta
bustávva:bustávva TODO ; !  https://satni.uit.no/termwiki/index.php?title=Teknihkka_industriija_duodji:dipmaduodji_2019_228
bállemmásjijnna:bállemmásjijnna TODO ; !  https://satni.uit.no/termwiki/index.php?title=Luonddudieđa_ja_matematihkka:goaivunmašiidna
bálloŋŋa:bálloŋŋa TODO ; !  https://satni.uit.no/termwiki/index.php?title=Ásttoáigi_ja_faláštallan:baloŋŋa
bátteria:bátteria TODO ; !  https://satni.uit.no/termwiki/index.php?title=Luonddudieđa_ja_matematihkka:báhtter ==> batterijja/batteriddja

Siri og Sara sender inn dei rettingane som dei alt har lagt inn i Termwikien, og held fram på måten over for resten.

Siri

Sara

Børre bør flytta tilbake alle låenord som peikar til R, jf den endringa som vart gjort i Divvun-veka.

Sjur

Sjekk at Inga er på Divvun-lista.

Bør Samisk språkcentrum (Sverige/Östersund) vera med i referansegruppa?

Arbeid fremover

Børre

Duommá

Sjur

Neste møte

  1. mars, kl 10.00