Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte 28.4.2020

Til stades: Børre, Duommá, Inga, Linda, Ritva, Sara, Sjur

Saker:

Sidan sist

Børre

Duommá

Inga

Linda

Ritva

Ritva oppdager visse feiltyper som går igjen. Vi vil gjerne bruke denne kunnskapen for å lage nye regler etterhvert eller vite hva vi skal prioritere. Inga må også være obs på dette. Ritva skal ta vare på det i en fil (feiltype + eksempler + kanskje en forklaring/årsaken til feilan), og vi tar et grammatikkontrollmøte om dette når Ritva har samla inn litt.

Sara

Siri

Sjur

Har ikkje fått ei einaste melding frå Tromsø-folka om GH-kontoar og e-post :)

Arbeid framover

Inga

Duommá

Linda

Ritva

Sjur

Børre

Ymse

Neste møte

Neste tysdag 5.5. kl 9.30