Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte 26.5.2020

Til stades:

Saker:

sidan sist

Inga

Duommá

Linda

Siri

Ritva

Børre

Sjur

arbeid framover

Inga

Linda

ymse

Det kjem no e-post frå Github for sme og smn om innsjekkingar. Vil vi ha dei? Vil vi ha for fleire språk? Vi vurderer dette og Zulip etter ei tid.

Canada-opplegget truleg neste veke.

neste møte

Tysdag 2.6. kl 09.30.