Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte 2.6.2020

Til stades: Sjur, Tommi, Ritva, Inga, Børre, Siri

Saker:

Velkomen til Tommi

Tommi er den nye datalingvisten & programmeraren vår - velkomen!

Har fått seg bustad, prøver å flytta til Tromsø i juni.

Sidan sist

Duommá

Siri

Jobbar ikkje meir denne veka, men neste.

Inga

Børre

Ritva

Sjur

Linda

Kanada

saker framover

Inga

Børre

Sjur

ymse

Sjå over for Børre og Inga.

Det kjem fleire oppdateringar til tastaturappane og installeringsprogramma denne veka - test!

Divvun-samling i august?

neste møte

Tysdag 9.6. kl 09.30