Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte 9.6.2020

Til stades: Ritva, Inga, Siri, Linda Sara, Sjur, Tommi

Saker:

Sidan sist

Siri

Duommá

Resultat så langt:

real-Derh-Inf        0FP  9FN 70TP 165TN
real-Derh-Inf-a-u      50FP 25FN 45TP 400TN
real-ImprtPl2-PrsPl3    20FP  9FN 19TP  0TN
real-ImprtPl2-Inf      35FP 200FN 480TP 300TN
real-NomAgIll-PrtSg3    13FP 13FN 45TP 280TN
real-ImprtDu1-DerPassPrsSg3 0FP  0FN 10TP 200TN
real-ImprtDu1-NSgNom     1FP 75FN 20TP 300TN
real-PlNomPxSg2-PlNom    23FP 110FN 67TP 550TN
real-NSgIll-ASgNom     16FP 50FN 11TP 150TN
real-Ess-PrcPrf       1FP 100FN 470TP  11TN
real-DerNomActSgGen-PrfPrc 50FP 200FN 150TP 800TN
real-DerNomActSgGen-PrsSg1 37FP 30FN 28TP 1450TN
real-ConNegII-PassPrsSg3   0FP 380FN  0TP 270TN
real-prs-pl3-not-imprt-pl2 40FP 90FN 65TP 325TN
real-Pl3-not-Inf      350FP 200FN 250TP 2000TN <----
real-ActioNom-PrfPrc    370FP 200FN 240TP 2000TN

Linda

Ritva

Stavekontrollversjon: skriv ‘nuvviDspeller’ og klikk på ordet for å få forslag. Forslaga = versjonsinfo.

Inga

Sara

Mobiltastatur og retteforslag: Er det fyrste forslaget til venstre riktig? Nei, ordet til venstre er alltid det ein sjølv har skrive (dette gjeld iPhone) - det kan vera rett, men det kan òg vera feil.

Tommi

Linda: have you worked with CG? T: yes, did various things with CG and Finnish.

Sjur

Ferieplanar

Ymse

Neste møte

Tysdag 16.6. kl 09.30