Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-čoahkkin 16.6.2020

Til stades/mielde/with: Duommá, Ritvá, Sjur, Ingá, Lindá

Saker:

Sidan sist

Duommá

Inga

Andre døme:

oappásj	oappásj+N+Sg+Nom
oappásj	oabbá+N+Der/Dimin+N+Sg+Nom

NB! Hugs på at +Gram-taggane er valfrie ved generering!

Linda

Ritva

Word-og-komma-feilen er meldt inn allerede: [https://github.com/divvun/divvunspell/issues/17]

Tommi

Flyttar til Tromsø i dag!

Sjur

Framtida

Ymse

Linda er sensor neste måndag kl 14.

Neste møte

Tysdag 23.6. kl 9.30