Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte 23.6.2020

Til stades: Duommá, Inga, Linda, Siri, Sjur, Tommi

Saker:

Sidan sist

Duommá

Linda

Inga

Siri

Sjur

Linda: vil ha meir info om samarbeidet med Antti, kanskje han kan presentera prosjektet for alle i Tromsø? se de artige resultatan og kunne spørre spørsmål.

Inga: Arrangere en slik presentasjon i samarbeid med instituttet, som et åpent møte.

Tommi

Arbeid framover:

Canada-rapport

Linda brukte ca 10 timar aktivt i lag med Katie.

Ymse

Neste møte

11.8. kl 09.30.