Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte 11.8.2020

Til stades: Duommá, Inga, Linda, Ritva, Sjur

Ferie: Børre, Sara, Tommi

Saker:

Sidan sist

Duommá

Inga

Linda

Ritva

Sjur

Neste Divvun-samling

Treng avklaring om koronaen før det blir bestemt.

Arbeid framover

Duommá

Inga

Planlagde utgjevingar/oppdateringar

Ymse

Zulip

Fint om dei som inviterer kan presentera nye folk, kva dei gjer og kva dei vil arbeida med i GiellaLT-infraen. Bruk: [https://giella.zulipchat.com/#streams/124550/new%20members].

Kurs

Om det er kurs ein vil vera med på, skriv ein kort e-post til Sjur om kvifor og kostnader.

Korleis får eg det nyaste av all kode?

Med svn:

cd langtech # Namn på mappa med alle svn-repoa
svn up *
cd lang-sme
make -j
make check

Neste møte

Neste tysdag, 18.8. kl 09.30