Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte 18.8.2020

Til stades: Duommá, Inga, Linda, Sara Marja, Tommi, Ritva, Børre, Sjur

Saker:

Sidan sist

Duommá

Inga

Det finst ein --unique-opsjon i hfst-optimised-lookup, men ikkje i hfst-lookup. Tommi kan kanskje leggja til ein slik opsjon der?

Linda

Sara Marja

Tungvindt prosess kring oppdateringar i ordbøkene - automatisk oppdatering på nett?

Inga og Sara Marja: det er alt for vanskeleg å finna fram til vedtaka i GG.

Vi bør ha møte med GG, helst heile GG, og diskutera korleis vi kan samarbeida med dei og hjelpa dei i arbeidet med normeringa.

Tommi

Ritva

Børre

Har kanskje noen lyst å oversette nye sátni.org til:

[https://github.com/divvun/satni-frontend/tree/addbackend/frontend/src/locales]

Sjur

Linda: kunne færingane vera interessert i å presentera seg sjølve og arbeidet sitt overfor folk i Tromsø? 20 minutt på nett? Generelt: vi i Tromsø samarbeider med så mange, og oftast veit ikkje dei fleste i Tromsø kven vi samarbeider med.

Arbeid framover

Ymse

Neste møte

Neste tysdag (25.8.) kl 13.00