Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte 1.9.2020

Til stades: Inga, Linda, Ritva, Sjur, Tommi, Siri, Sara Marja, Børre

Saker:

Sidan sist

Duommá

Inga

Linda

Ritva

Nettversjonen av GramDivvun er utdatert - burde vi gje ut ein ny versjon?

Meld feil her: [https://github.com/giellalt/lang-sme/issues]

Børre

Tommi

Marja

Har sendt melding om problematiske forslag i stavekontrollen: [https://github.com/giellalt/lang-sma/issues/1].

Vekter for taggar er spesifiserte i tools/spellcheckers/weights/tags.reweight. For namn er vekta slik:

+Prop	+5

Bør vekta aukast?

Betringsforslag:

Siri

Sjur

Arbeid framover

Sjur

Børre

Planlagde utgjevingar/oppdateringar

Ymse

Linda vil gjerne læra meir om git :)

Neste møte

Tysdag 8.9.2020 kl 09.30.