Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte 15.9.2020

Til stades: Inga, Linda, Ritva, Sjur, Tommi, Siri, Sara Marja, Børre

Saker:

Sidan sist

Duommá

Inga

Linda

Forslag frå Tommi: validering av feilkorpuset + e-post ved feil (errormarkuplint)

Ritva

Børre

Tommi

Sara Marja

Vi bør ha faste rutinar på korleis vi handterer sosiale medium i høve til oppdateringar, lanseringar og andre nyhende. Vi bør òg skaffa oss Twitter, og kopla oss på internasjonalt samarbeid med andre urfolkssamfunn.

Møte om SoMe: Sara, Inga, Linda, Børre, Sjur. Fredag kl 10. Sjur sender invitasjon.

Siri

Sjur

Arbeid framover

Ymse

Neste møte

Tysdag 22.9.2020 kl 10.00.send innklallinga nu alt