Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte om SoMe 18.9.2020

Til stades: Inga, Linda, Sjur, Sara, Børre

Saker:

FB

Det som postes på fb må være nyhetsrelatert

Inga ryddar opp alt i FB. har du alle tilgangan Inga?

Vi trenger en mindre skalert bilde av “logoen” våres, slik at det får plass inni “ringen” av profilen vår. Gjelder både facebook og insta.

Insta

Brukernavn for instagram må være divvun.no fordi det allerede er en bruker som heter Divvun. Instagram er bra som det er. Innlogging med FB-brukaren.

Twitter

Eigen Twitter-konto?

Så ja, vi bør ha.

Sjur ber Brendan om å laga det, og setja opp ein robot som sender melding om releasar. Ny konto her: [https://twitter.com/divvun]

Rutinar

Språk / målgruppe

Frekvens

Vil vi ha ein chat-kanal? Tja, kanskje ikkje. Chatterobot i framtida? Kanskje :)

Andsvarspersonar?

nettsida vår

Sara vil gjerne at sia har favicon :-) — det skal sida ha (og har hatt). Bør sjekkast.

Målsetjing: finna ny nettsidegenerator som gjer det lett å halda ved like og oppdatera sidene, med moderne og funksjonell utforming, og med god integrering mot SoMe. Gjerne med kjeldekoden i GitHub, og autogenerert for kvar innsjekking. Og med kopling mot maskinomsetjing og omsetjingsminne.

Originalspråk = SME, og MT for alle andre?