Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte 22.9.2020

Til stades: Inga, Linda, Sjur, Børre, Tommi, Duommá, Siri

Saker:

Sidan sist

Duommá

Inga

Tommi

[https://giellalt.uit.no/lang/sme/root-morphology.html] - søk på +Use.

Linda

Ritva

Børre

Siri

Sjur

saker dei neste vekene

Ymse

Neste Divvun-møte og -samling

Samling: Inga kan i partalsveker. Sjur pratar med Gustav.

Møte: tysdag 29.9. kl 10.00.