Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte 29.9.2020

Til stades: Børre, Duommá, Inga, Tommi, Sjur, Sara Marja, Linda, Siri

Saker:

Sidan sist

Duommá

Inga

Tilbakemeldingar/kommentarar:

Børre

Linda

Døme på feil som har vorte diskutert:

Tommi

Sara Marja

Ordboksidear:

Siri

Sjur

Arbeid framover

Ymse

Neste møte

Neste Divvun-møte: tysdag 6.10. kl 10.30.

Koronaen sprer seg på nytt, kan bli vanskeleg med Divvun-samling den nærmaste månaden.