Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte 6.10.2020

Til stades: Børre, Duommá, Inga, Tommi, Sjur, Sara Marja, Linda, Siri

Saker:

Sidan sist

Duommá

Ritva

Børre

Børre kallar inn til møte for å diskutera forslag til mobilvising i satni.org når forslaget er ferdig. Kall inn: Sara Marja, Inga, Sjur, Siri.

Tommi

Tommi, Børre og Sjur ser over README-fila i lag: onsdag 7.10. kl 10.

Inga

Linda

Sara Marja

Siri

Sjur

Arbeid framover

Ymse

Neste møte

Kvar tysdag kl 10.30, maks ein time.